Integritetspolicy

Information om hur Sundsvallsrum AB behandlar dina personuppgifter.

Ansvaret över hur dina personuppgifter behandlas:

Sundsvallsrum AB
Orgnr: 556877-6586
Bultgatan 7
853 50 Sundsvall
Tel 070-6408635

Typ av personuppgifter som behandlas av Sundsvallsrum AB

• Alla personuppgifter som du lämnat till Sundsvallsrum AB vid kontakt, elektroniskt, via post eller vid samtal såsom
ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter. I vissa fall ekonomiska uppgifter så som tex. bankkontonummer.
• Personuppgifter som Sundsvallsrum AB har inhämtat från dig direkt eller från tredje part såsom tex
kreditvärdighet, i samband med att du ska ingå avtal med Sundsvallsrum AB
• Bildmaterial från kameraövervakning med inspelning som sker i Sundsvallsrums lokaler för att främja trygghet och
förhindra brott.
• Händelseloggar från inpasseringssystemet med uppgifter om dörrpassager och tider.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter.

Insamlingen av personuppgifter sker för att kunna administrera förfrågningar om lediga förråd, ingå avtal, kommunicera
information om våra tjänster samt för att Sundsvallsrum AB i övrigt skall kunna uppfylla lagar och ingångna avtal.

För att förbereda ingå och fullfölja avtal så behandlas följande typ av personuppgifter i syfte:
• Namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, information om de tjänster som du köpt samt i vissa fall
bankkontonummer.
Syftet är att Sundsvallsrum AB skall kunna administrera den ekonomiska redovisningen, fullfölja ingångna avtal
med dig och kunna bistå dig med uppgifter om de tjänster som du köpt.
• Namn, kontaktuppgifter och köphistorik.
Syftet är att ha underlag för eventuella reklamationer

Med stöd av intresseavvägning behandlar vi dina personuppgifter enligt följande:
• Dina kontaktuppgifter och köphistorik, i syfte att kunna göra affärsanalyser och statistik samt att utveckla och
kunna testa våra system för att bibehålla en säker och effektiv affärsverksamhet.

• Dina kontaktuppgifter, för att kunna ha en kundkommunikation med dig gällande allmän information om
verksamheten och eller för att vi skall kunna skicka fakturor till dig. Kommunikationen innefattar telefon, e-
post, sms, mms samt papperspost.
• Filmmaterial och eller loggar från passersystemet i våra lokaler eller andra områden där en förhöjd risk för
brott finns, i syfte att förebygga och utreda brott eller misstanke om brott.

Med stöd av att du lämnat samtycke behandlar vi dina personuppgifter enligt följande:
• När du har ingått ett avtal med oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna
administrera kundregister och fakturera hyror till dig samt att vi vid behov ska kunna lämna information om
verksamheten till dig.

Med stöd av att vi har rättsliga förpliktelser behandlar vi dina personuppgifter enligt följande:
• Vi behandlar dina personuppgifter för att uppnå och bibehålla de rättsliga krav som lagstiftning och eller
myndigheter ställer på oss

Tillgängligheten till dina personuppgifter

I huvudsak så behandlas dina personuppgifter endast av företaget, i den mån personuppgifter behandlas av företag
som utför tjänster såsom redovisningsbyrå, datalagringsföretag eller bank är dessa att ses som våra
personuppgiftsbiträden och som därmed inte har någon egen rätt att använda personuppgifterna.
Om vi lämnar ut personuppgifter till annat företag tex kreditupplysningsföretag, försäkringsbolag eller myndighet så är
dessa i så fall själva personuppgiftsansvariga.

Skyddandet av dina personuppgifter
Sundsvallsrum AB har en hög ambition att skydda de personuppgifter som behöver behandlas.
• Vår IT-miljö är skyddad bakom rigida brandväggar
• Fysiska data är skyddade bakom ett kraftigt och larmat skalskydd.
• Endast behörig personal har tillgågång till personuppgifter och följer en strikt manual för att behandlingen av
personuppgifter skall följa gällande dataskyddslagstiftning.
Sparande av dina personuppgifter
Personuppgifter sparas aldrig längre än den tid som behovet föreligger för att vi ska kunna fullgöra vår plikt i offert
eller hyresavtal mellan kunden och oss, alternativt den tid som lagstiftning och eller myndighet bestämt.

Din möjlighet att kunna påverka vår behandling av dina personuppgifter.

All utlämning av personuppgifter om dig, från dig till oss är frivillig men är oftast en förutsättning för att vi ska kunna
fullföljas och leverera de tjänster du efterfrågar.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter.
Du har rätt att inom vissa ramar begära radering av dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Om du i någon del vill utöva din rätt enligt denna integritetspolicy eller om du har frågor om hur vi hanterar dina
personuppgifter så tar vi emot dessa via E-post info@sundsvallsrum.se eller papperspost: Sundsvallsrum AB Bultgatan 7
853 50 sundsvall

Denna integritetspolicy är fastställd av Sundsvallsrum AB 211201 och kan komma att uppdateras.
Det är alltid den senaste och gällande versionen som finns på vår hemsida www.sundsvallsrum AB